Skip to main content
Videosרחפן

שדרות טוביהו באר שבע

אודות

אדריכל הנוף אריאל סדרה שותף לתיכנון ופיתוח שדרות טוביהו בבאר שבע

:מתוך אתר המתכנן

משרדנו זכה לתכנן את הכניסה המערבית לעיר בדגש על החיבורים לשכונות החדשות המתפתחות בשוליה המערביים של העיר באר שבע תוך יצירת מרחב ציבורי מזמין ורחב המאפשר פעילויות שונות וחיי קהילה לאורך הרחוב

https://asadra.co.il/

פרויקט

פיתוח נוף לאורך השדרה

לקוח

אדריכל נוף אריאל סדרה

למה נדרשנו

צילומי תדמית עבור אתר הבית

 האדריכל המתכנן ביקש להדגיש את היקף הפרויקט ומרכזיותו במרחב העיר המתחדש