אודות הפרויקט

אדריכל : ענבל חן

מקום    : יבנה

שנה     : 2018