אודות הפרויקט

אדריכל : פרי דוידוביץ

מקום    : תל אביב

שנה     : 2019