אודות הפרויקט

אדריכל : נינה ליזק

מקום    : צפת

שנה     : 2018