אודות הפרויקט

אדריכל : צבי מוססקו

מקום    :נתניה

שנה     : 2014