אודות הפרויקט

אדריכל : מושלי אלדר

מקום    : מכון ויצמן למדע

שנה     : 2018