אודות הפרויקט

אדריכל : יסקי מור סיון

מקום    :בני ברק

שנה     : 2013