אודות הפרויקט

אדריכל : קנפו כלימור

מקום    :קריית שדה התעופה

שנה     : 2015