אודות הפרויקט

אדריכל : יוסי קורי – סטודיו גאוטקטורה

מקום    : רמת גן

שנה     : 2018