אודות הפרויקט

אדריכל : גלפז

מקום    :ירושלים

שנה     : 2019