אודות הפרויקט

אדריכל : אליקים

מקום    : אונ’ בן גוריון באר שבע

שנה     : 2018