אודות הפרויקט

אדריכל : בילוגראי פוזנר

מקום    : רמת גן

שנה     : 2015