אודות הפרויקט

אדריכל : קנפו כלימור

מקום    : כפר סבא

שנה     : 2012