Skip to main content
רחפן

היכל פיס

אודות

היכל פיס לתרבות ואומנות בשכונת פסגת זאב בירושלים

פרויקט

היכל פיס לתרבות

לקוח

רם אדרת

למה נדרשנו

 צילומי תדמית ותיעוד

 מזמין העבודה ביקש להבליט את פתיחות המבנה לסביבה ואת שילובו עם השטחים הציבורים המקיפים אותו בנוסף הושם דגש על שילוב החומרים (זכוכית, אבן ומחיצות) ואיכותם