אודות הפרויקט

אדריכל : יואל דבוריינסקי

מקום    : חולון

שנה     : 2018